Incepand cu data de 01.04.2019 preturile de vanzare pentru registrele notariale sunt:

Toate registrele si opisurile sunt in conformitate cu:
- Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Publicata in M. Of. nr. 92 din 16 mai 1995
Republicata in M. Of. nr. 732 din 18 octombrie 2011
Republicata in M. Of. nr. 72 din 4 februarie 2013
- ORDIN nr. 2333/C din 24 iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Publicat in M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013 si rectificat in M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 19 septembrie 2013

Pentru Birourile notariale
Pentru Camerele Notarilor Publici
Registre format A3 (mari)
• Registru general notarial
• Registru de succesiuni
• Registru de termene succesorale
• Registru pentru traducatori autorizati si parafelor
• Registru intrari-iesiri unitati arhivistice
• Registru de depozit
• Registru de divorturi
Pret: 87 lei inclusiv TVA

Registre format A4 (mici)
• Opis al Registrului general notarial
• Opis al Registrului de succesiuni
• Opis al Registrului de divorturi
• Registru de corespondenta
• Registru de consultatii
• Registru de depozite
• Registru de proteste
• Registru de traduceri
Pret: 77 lei inclusiv TVA

Set incepere activitate birou: Registru general notarial, Opis al Registrului general notarial, Registru de succesiuni, Opis al Registrului de succesiuni, Registru de termene succesorale, Registru de divorturi, Opis al Registrului de divorturi, Registru de depozit, Registru pentru traducatori autorizati si parafelor, Registru intrari-iesiri unitati arhivistice, Registru de corespondenta, Registru de consultatii, Registru de proteste, Registru de depozite, 3 foi de litere
Pret: - ___ inclusiv TVA

Foi de litere opisuri
Pret: - 6 lei inclusiv TVA
Registre format A3 (mari)
• Registru de corespondenta
• Registru de evidenta a notarilor publici cu BNP
• Registru de evidenta apostila
• Registru de evidenta supralegalizare
• Registru de evidenta a hotararilor de anulare, incheierilor, erorilor
• Registru de evidenta a copiilor
• Registru de evidenta a procedurilor succesorale
Pret: - 110 lei inclusiv TVA

Registre format A4 (mici)
• Registru de evidenta a hotararilor Adunarii Generale a Camerelor Notarilor Publici
• Registru de evidenta a deciziilor
• Registru de evidenta a dispozitiilor
• Registru de evidenta a stenogramelor
• Registru de evidenta a arhivelor Birourilor Notarilor Publici
• Registru de control
• Opis al Registrului de evidenta a procedurilor succesorale
• Registru de evidenta a sigiliilor si siglelor Camerelor si UNNPR
Pret: - 90 lei inclusiv TVA
Executam orice fel de registre, A4 sau A3, la cererea si cu specificatiile clientului (cap de tabel, numar de file, tiraj etc.).
Pretul va fi facut in functie de aceste specificatii.