Facturier

Preturi facturiere, incepand cu data de 20 iunie 2018:
Carnet facturi fara chitanta Nepersonalizat - 11,77 lei + TVA
Carnet facturi cu chitanta inclusa Nepersonalizat - 12,61 lei + TVA
Carnet facturi fara chitanta Personalizat - 13,03 lei + TVA
Carnet facturi cu chitanta inclusa Personalizat - 13,70 lei + TVA
Facturier

Chitantier

Preturi chitantiere, incepand cu data de 20 iunie 2018:
Carnet chitante, 2 ex. Nepersonalizat - 4,63 lei + TVA
Carnet chitante, 2 ex. Personalizat - 5,26 lei + TVA
Carnet chitante, 3 ex. Nersonalizat - 5,89 lei + TVA
Carnet chitante, 3 ex. Personalizat - 6,56 lei + TVA
Chitantier

   
Registru de casa - A4 • tipar fata • 100 file/carnet
Pret: 15,00 ron TVA inclus
Registru de casa
Dispozitie de plata - A6 • tipar fata/verso • 100 file/carnet
Pret: 3,50 ron TVA inclus
Dispozitie de plata


Registru de inventar - A4 • tipar fata • 100 file/carnet, snuruit
Pret: 15,00 ron TVA inclus
Registru inventar
Registru de incasari si plati - A4 • tipar fata/verso • 100 file/carnet, snuruit
Pret: 15,00 ron TVA inclus
Jurnal incasari si plati

Jurnal pentru cumparari - A4 • tipar fata • 100 file/carnet
Pret: 15,00 ron TVA inclusJurnal cumparari
Jurnal pentru vanzari - A4 • tipar fata • 100 file/carnet
Pret: 15,00 ron TVA inclus
Jurnal vanzari
Bon de consum - A4/2 • tipar fata • 100 file/carnet
Pret: 9,00 ron TVA inclus
Bon de consum
Nota intrare receptie - A4 • tipar fata • 100 file/carnet
Pret: 15,00 ron TVA inclus
NIR
Ordin de deplasare
A5 • tipar fata/verso • 50 file/carnet
Pret: 7,50 ron TVA inclus
Ordin de deplasare